Lamisil (Terbinafin)

Indikation/användningsområde: Svampinfektioner på naglar och hud om utvärtes behandling inte är lämplig eller gett önskat resultat.

Lamisil tablett intas oralt och finns i doseringen 250 mg. Den aktiva är terabinafin.

Användning
Lamisil tablett intas oralt 1 gång per dag tillsammans med föda. Behandlingstiden kan variera beroende på vilken sorts svampinfektion som behandlas samt infektionens svårighetsgrad. Den längsta behandlingstiden är 3 månader.

 • Fotsvamp mellan tår och på fotsulor: Behandling pågår ofta mellan 2 till 6 veckor
 • Tinea corporis, cruris : Behandling pågår ofta mellan 2 till 4 veckor
 • Kutan candidainfektion: Behandling pågår ofta mellan 2 till 4 veckor
 • Nagelsvamp på fingrar: Behandling pågår vanligen 6 veckor
 • Nagelsvamp på tår: Behandling pågår vanligen 12 veckor

Försiktighet
Använd inte Lamisil tablett om du har kraftigt nedsatt lever eller njurfunktion. Personer med psoriasis eller har sjukdomen SLE(en kronisk autoimmun sjukdom) bör heller inte använda Lamisil tablett.Vid överkänslighet mot terabinafin eller något annat innehållsämne bör du inte använda läkemedlet.

Det är inte att rekommendera att använda Lamisil tablett under graviditet utan ordinering av läkare. Vidare bör inte läkemedlet användas under amning.

Terabinafin kan hämma enzymet CYP2D6 och bör därför inte kombineras med mediciner som använder enzymet för att upptas av kroppen. Det kan krävas justering av doser med andra mediciner, du bör rådgöra med läkare för att vara på den säkra sidan. Det är särskilt viktigt att konsultera läkare om du behandlas med:

 • Läkemedel mot depression eller psykiska sjukdomar som SSRI-preparat, MAO-hämmare typ B eller tricykliska antidepresiva
 • Läkemedel mot högt blodtryck som betablockerare
 • Mediciner mot ojämn hjärtrytm
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Andra mediciner mot svampinfektioner
 • Läkemedel mot hosta
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Immunhämmande behandlingar

Det kan även förekomma menstruationsrubbningar hos kvinnor som använder P-piller samtidigt som Lamisil tablett.

Biverkningar
Biverkningar är relativt vanliga. Upp till 10% av alla användare har upplevt någon form av biverkning. De vanligaste varianterna är magbesvär som gastro-intestinala besvär som upp till 5% av användarna upplever.