Diflucan (Flukonazol)

Diflucan är en oral medicin mot svampinfektioner i underlivet. Läkemedlet finns i 4 doseringar:

 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg

diflucan
Diflucan (Flukonazol)

Den aktiva substansen kallas för flukonazol som verkar strikt mot svamp. Läkemedlet kan användas av både män och kvinnor.

Användning
Diflucan intas oralt och dosen beror på hur allvarliga besvären är. Svampinfektioner i underlivet behandlas vanligen med 150 mg i en enda dos som intas vid ett tillfälle. Resultat syns vanligen ofta en eller par dagar. I vanliga fall krävs det bara 1-2 behandlingstillfällen, men det kan krävas fler upprepade behandlingstillfällen och intag av högre doser (upp till 300-400 mg/dag) vid kroniska och omfattande svampangrepp i underlivet.

Läkemedlet kan användas med fördel mot underlivsbesvär som svampinfektioner hos kvinnor samt svampinfektioner på underliv och förhud hos män. Läs mer om Diflucan samt hur du köper läkemedlet på nätet!

Försiktighet
Använd inte diflucan om du är överkänslig mot flukonazol eller andra innehållsämnen. Vidare bör du inte använda diflucan om:

 • Om du använder mediciner med astemizol eller terfenadi
 • Använder cisaprid
 • Använder pimozid
 • Använder kinidin
 • Använder erytromycin
 • Har lever eller njurproblem
 • Lider av hjärtsjukdom
 • Om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet
 • Om du lätt utvecklar allvarliga hudreaktioner som klåda eller rodnad bör du alltid rådfråga läkare innan intag