Daktar (Mikonazol 2%)

Daktar är en salva som verkar effektivt mot svampinfektioner och fungerar utmärkt att använda i slida och underliv. Den verksamma substansen kallas för Mikonazol. Salvan lindrar symtom som flytningar, spruckna slemhinnor samt sveda. Salvan innehåller 2% Mikonazol och säljs i tuber som innehåller 30 gram. Läkemedlet är potent och passar bra till svåra svampinfektioner. Läs mer om Läkemedlet Daktar samt information om hur du köper Daktar på nätet!
Daktar (medicn)
Daktar (Mikonazol)

Användning
Salvan appliceras topiskt på huden eller inuti slidan. Resultaten efter behandling kan visa sig så tidigt som mellan en till två veckor efter inledd behandling.

Daktar kan användas för att behandla svampinfektioner på huden. Salvan appliceras lokalt på infekterade områden. Innan applicering ska området tvättas och torkas noga, styrk på salvan med lätt tryck. Tvätta händerna noggrant efteråt. Upprepa processen två gånger per dag. Behandlingstiden varierar vanligen mellan två till sex veckor. Om det inte räcker bör man rådgöra med läkare för råd och hjälp.

Daktar kan användas invärtes i slidan. Applicera salvan eller gelen i slidan med hjälp av de medföljande hjälpmedel. Läkemedlet ska appliceras en eller två gånger om dagen. Behandlingstiden kan variera mellan en till tre veckor, men kan i vissa fall vara längre.

försiktighet
Du bör inte använda daktar om:

 • Om är överkänslig mot mikonazolnitrat eller andra innehållsämnen
 • Barn under 10 år utan läkares ordination

Vidare bör du vara särskilt försiktig med daktar om du märker att huden blir irriterad efter applicering. Det kan vara ett tecken på överkänslighet. Tvätta händerna noga efter applicering, krämen kan irritera ögonen. Om du upplever svullnad i ansikte, tunga eller svalg bör du genast sluta med daktar. Du bör även sluta om det uppstår svårigheter att svälja eller det uppstår nässelutslag

Diflucan (Flukonazol)

Diflucan är en oral medicin mot svampinfektioner i underlivet. Läkemedlet finns i 4 doseringar:

 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg

diflucan
Diflucan (Flukonazol)

Den aktiva substansen kallas för flukonazol som verkar strikt mot svamp. Läkemedlet kan användas av både män och kvinnor.

Användning
Diflucan intas oralt och dosen beror på hur allvarliga besvären är. Svampinfektioner i underlivet behandlas vanligen med 150 mg i en enda dos som intas vid ett tillfälle. Resultat syns vanligen ofta en eller par dagar. I vanliga fall krävs det bara 1-2 behandlingstillfällen, men det kan krävas fler upprepade behandlingstillfällen och intag av högre doser (upp till 300-400 mg/dag) vid kroniska och omfattande svampangrepp i underlivet.

Läkemedlet kan användas med fördel mot underlivsbesvär som svampinfektioner hos kvinnor samt svampinfektioner på underliv och förhud hos män. Läs mer om Diflucan samt hur du köper läkemedlet på nätet!

Försiktighet
Använd inte diflucan om du är överkänslig mot flukonazol eller andra innehållsämnen. Vidare bör du inte använda diflucan om:

 • Om du använder mediciner med astemizol eller terfenadi
 • Använder cisaprid
 • Använder pimozid
 • Använder kinidin
 • Använder erytromycin
 • Har lever eller njurproblem
 • Lider av hjärtsjukdom
 • Om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet
 • Om du lätt utvecklar allvarliga hudreaktioner som klåda eller rodnad bör du alltid rådfråga läkare innan intag

Lamisil (Terbinafin)

Indikation/användningsområde: Svampinfektioner på naglar och hud om utvärtes behandling inte är lämplig eller gett önskat resultat.

Lamisil tablett intas oralt och finns i doseringen 250 mg. Den aktiva är terabinafin.

Användning
Lamisil tablett intas oralt 1 gång per dag tillsammans med föda. Behandlingstiden kan variera beroende på vilken sorts svampinfektion som behandlas samt infektionens svårighetsgrad. Den längsta behandlingstiden är 3 månader.

 • Fotsvamp mellan tår och på fotsulor: Behandling pågår ofta mellan 2 till 6 veckor
 • Tinea corporis, cruris : Behandling pågår ofta mellan 2 till 4 veckor
 • Kutan candidainfektion: Behandling pågår ofta mellan 2 till 4 veckor
 • Nagelsvamp på fingrar: Behandling pågår vanligen 6 veckor
 • Nagelsvamp på tår: Behandling pågår vanligen 12 veckor

Försiktighet
Använd inte Lamisil tablett om du har kraftigt nedsatt lever eller njurfunktion. Personer med psoriasis eller har sjukdomen SLE(en kronisk autoimmun sjukdom) bör heller inte använda Lamisil tablett.Vid överkänslighet mot terabinafin eller något annat innehållsämne bör du inte använda läkemedlet.

Det är inte att rekommendera att använda Lamisil tablett under graviditet utan ordinering av läkare. Vidare bör inte läkemedlet användas under amning.

Terabinafin kan hämma enzymet CYP2D6 och bör därför inte kombineras med mediciner som använder enzymet för att upptas av kroppen. Det kan krävas justering av doser med andra mediciner, du bör rådgöra med läkare för att vara på den säkra sidan. Det är särskilt viktigt att konsultera läkare om du behandlas med:

 • Läkemedel mot depression eller psykiska sjukdomar som SSRI-preparat, MAO-hämmare typ B eller tricykliska antidepresiva
 • Läkemedel mot högt blodtryck som betablockerare
 • Mediciner mot ojämn hjärtrytm
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Andra mediciner mot svampinfektioner
 • Läkemedel mot hosta
 • Tuberkulosmediciner som innehåller rifampicin
 • Immunhämmande behandlingar

Det kan även förekomma menstruationsrubbningar hos kvinnor som använder P-piller samtidigt som Lamisil tablett.

Biverkningar
Biverkningar är relativt vanliga. Upp till 10% av alla användare har upplevt någon form av biverkning. De vanligaste varianterna är magbesvär som gastro-intestinala besvär som upp till 5% av användarna upplever.

Lamisil (salva)

Indikation/användningsområde: Svampinfektioner på huden som orsakas av dermatofyter (hudsvampar).

Lamisil salva kan användas mot svampinfektioner som drabbar huden och kan även användas mot candidasvamp i ljumsken. Kan användas mot Pityriasis (tinea) versicolor. Lamisil kräm kan även användas mot fotsvamp mellan tår.
Läkemedlet verkar genom att blockera svampens ämnesomsättning vilket syftar till att hindra tillväxt och döda svampen. Infektionen kan därmed läkas ut fortare när svampen försvinner. Lamisil använder terabinafin. Koncentrationen av den aktiva substansen är 1%. Förutom terabinafin innehåller krämen natriumhydroxid, bensylalkohol (konserveringsmedel), sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat samt renat vatten.

Läkemedlet säljs i tuber och finns i storlekarna 7,5 gram, 15 gram samt 30 gram.

Tänk på
Läs innehållsförteckningen noga. Använd inte lamisil om du är allergisk mot terabinafin eller något annat ämne läkemedlet innehåller. Krämen bör inte komma i kontakt med ögonen, om detta sker kan ögonen irriteras. Det enklaste sättet att hantera oavsiktlig kontakt är att skölja ögonen med rinnande vatten. Vidare innehåller krämen cetylalkohol och stearylalkohol vilket kan ge hudreaktioner som kontakteksem.

Lamisil kräm ska inte användas mot nagelsvamp. Svampinfektion på naglar ska behandlas med andra läkemedel, om du misstänker nagelsvamp bör du kontakta läkare för att hitta rätt behandling.

Om du är gravid eller ammar bör du rådgöra med läkare eller apotekspersonal innan användning. Bruk av lamisil kräm under amning bör helst undvikas undantaget ordination av läkare. Spädbarn bör inte komma i kontakt med krämen eller behandlade områden.

Användning
Lamisil kräm är till för utvärtes bruk och appliceras lokalt på områden angripna av svamp. Barn under 12 år bör inte använda lamisil kräm.

Innan applicering ska området rengöras och torkas noggrant. Gnid in krämen på huden med lätt tryck på och omkring angripna områden. När infektion är lokaliserat på hudveck som under brösten eller mellan tår kan man täcka över området med gasbinda. Tvätta händerna noggrant efter applicering av krämen så den inte kommer i kontakt med ögonen.

Dosering och behandlingstid:

 • Svamp på kroppen eller benen: 1 applicering/dag i en veckas tid
 • Fotsvamp mellan tårna: 1 applicering/dag i en veckas tid
 • Pityriasis versicolor :1 applicering/dag i två veckor
 • Candida: 1 applicering/dag i två veckor

Symtomen lindras vanligen inom ett par dagar. Om användningen avbryts för tidigt eller är oregelbunden finns det risk att infektionen kommer tillbaka. Om symtomen inte har börjat försvinna inom två veckor efter behandling påbörjats bör du rådgöra med läkare eftersom besvären troligen inte orsakas av svamp.

Biverkningar
Biverkningar är inte särskilt vanligt förekommande men kan inträffa.

Vanliga biverkningar(fler än 1 av 100) är hudfjällning eller klåda

Mindre vanliga biverkningar(färre än 1 av 100) Hudskada, skorv, pigmenteringsrubbningar, smärta, hudförändring, rodnad,irritation samt lokal brännande känsla.