Bota – få bort klåda i underlivet

— Översikt av läkemedel mot svamp och bakterieinfektioner i slidan/underlivet —


Diflucan

Flagyl
Läkemedelsklassat: Ja Ja
Verksam substans: Fluconazole Metronidazol
Tillverkare: Pfizer Almus
Formulering: Tablett Tablett
Mot Svampinfektioner: Ja Nej
Mot Bakteriella slidinfektioner: Nej Ja
Mot illaluktande flytningar: Ja Ja
Botar svampinfektion hos män: Ja Nej
Applicering: Engångs Kur
Minskar (svamp)smittorisk: Ja Ja
Snabbast förväntat resultat: 1-2 dag 7dag
Behandlingsmetod: Oral Oral
Bipacksedel: bipacksedel bipacksedel
Pris från:  
445 kr/1 tablett
 
588kr/14 tab

Översikt av läkemedel mot svamp i underlivet och flytningar/klåda m.m:
Diflucan – Flagyl

Diflucan (Fluconazol)
Difluclan är ett receptbelagt läkemedel som normalt tas i en enda dos vid ett tillfälle. Ofta hjälper denna enda dos på 150 mg Fluconazole för att bota din svampinfektion som ofta orsakar klåda, flytningar och irriterade slemhinnor. Diflucan fungerar på både män och kvinnor. Män får ofta indikationer från svampinfektion som torr och svidande förhud och denna medicin botar detta relativt fort. Du kan förvänta dig resultat på 1-2 dagar efter att du intagit medicinen oavsett dina symptom. Tilläggas ska att svampinfektioner ofta är av återkommande karaktär, köp därför minst två tabletter så att du kan köra en andra/uppföljande behandling för att komma tillrätta med svampinfektionen.

Flagyl (Metronidazole)
Flagyl är en snabbt verkande antibiotika som dödar bakterier som orsakar s.k vagnios. Även en del andra anaeroba bakterieinfektioner i slida kan behandlas fördelaktigt med läkemedlet. Flagyl (Metronidazole) fungerar även mot protozoer och vissa encelliga parasiter. En medicineringsperiod som pågår ca 5-7 dagar om 2 tabl./dag (800 mg) dödar bakterierna och tar helt bort flytningar och övriga symtom. Det rätta valet för dig som har bakteriell infektion i slidan.

Klådaiunderlivet.nu summerar:
Viktigt är att du först tar reda på om du har en svamp eller bakterieinfektion i underlivet.

Jlinjex1

Klåda eller sveda i underlivet kan bero på många olika orsaker. Oavsett anledningen är besvär av denna sort obehagliga och kan påverka livet påtagligt. Hur allvarliga problemen är kan variera mycket, i många fall är obehagen milda eller lindriga och upplevs som lätt störande. I oturliga fall kan besvären vara så påtagliga att de försvårar livet märkbart.

Det första steget för att få bort klåda i underlivet är att identifiera varför man drabbas. Detta kan låta enkelt, men det kan i vissa fall vara lite svårt att helt säkert avgöra den bakomliggande orsaken. För kort beskriva vanliga orsaker till klåda i underlivet samt hur man åtgärdar dem måste man beskriva de infektioner och sjukdomar som ger upphov till dem. Om man är osäker på symtomen bör man kontakta läkare för diagnos. Klåda och sveda kan kännas olika och fungera på olika sätt.

Kliande underliv

Svampinfektioner
En mycket vanlig orsak till klåda i underlivet är svampinfektioner. Sjukdomen kan drabba både män och kvinnor och räknas som ofarlig. Den läker ut av sig själv men kan ta lite tid.

Tecken som pekar på svampinfektion för kvinnor är klåda i och utanför slidan, röd och irriterad hud samt svullna slemhinnor. Vitaktiga eller gryninga flytningar är vanligt förekommande i samband med infektionen. För män kan svampinfektioner visa sig på penis, pung och innanlår. Symtom är rodnad eller röda prickar på penis eller kliande utslag med lätt rodnad på pung eller innanlår. Huden på de drabbade områdena känns öm. Det kan bränna när man kissar. Om man har kvar förhuden kan en vitaktig och illaluktande vätska samlas under den.

Bakteriella orsaker
Klåda i underlivet kan orsakas av bakteriella symtom. De är bland de vanligaste besvären i underlivet som kvinnor drabbas av. Problem och besvär kan orsakas av förändringar eller rubbningar i den naturliga bakteriefloran i kvinnans underliv. Om en bakterie som inte finns naturligt i underlivet kommer in kan detta skapa en infektion och orsaka mycket besvär. Förändringar i bakteriefloran kan ske naturligt eller i samband med kroppliga fenomen som hormonförändringar och utdragen mens. Det är viktigt att vara uppmärksam på bakteriella obalanser, de är i sig ofarliga och korrigerar ofta sig själv men kan innebära en försämring av kroppens skydd mot infektioner.

Ett av de tydligaste symtomen på att besvär med klåda är orsakade av förändringar i bakterier eller en bakterieinfektion är illaluktande flytningar. Lukten kan i många fall påminna om den doft som kommer från dålig fisk. Flytningar är i regel tunna och ändrar ofta färg. Färgskiftningen kan variera från grå till gul, den kanske vanligaste färgen är grågul nyans.

Hur bakteriella orsaker ska behandlas varierar. Infektioner från bakterier som inte finns naturligt i underlivet behandlas med antibiotika. Bakteriella obalanser kan försvinna rätta till sig själv, men på grund av de besvärliga symtomen bör man behandla infektionen. Man kan använda sig av receptbelagda läkemedel som antibiotika. Receptfria medel är ofta baserade på laktobakterier och finns som slidpiller eller gel, ibland ger de tydliga resultat ibland inte. Det är att rekommendera att kontakta läkare när det handlar om bakteriella obalanser eller bakterieinfektioner, speciellt om man är osäker på symtom för att få en korrekt diagnos och behandling. Prova att genomföra en online undersökning via webformulär och se om det är lämpligt för dig att behandla din vaginos med antibiotika.

Allergiska reaktioner
Om man har klåda i underlivet och i synnerhet runt vulvan(den yttre delen av könsorganet) kan orsaken vara en allergisk reaktion eller överkänslighet. I de flesta fall är det tvål, schampo eller andra hygienprodukter som utlöser allergier. Allergiska reaktioner som utlöser klåda för i regel bara med sig klåda och sveda, de för sällan med sig andra symtom. Behandling av kan ske på olika sätt. Det är en bra ide att testa med naturläkemedel för att skonsamt lindra och ta bort allergiska reaktioner. Läkemedel som kortisonsalvor är effektiva för att bota besvär som kommer från allergier, men kan föra med sig biverkningar. Efter behandling bör man undvika de produkter som orsakat allergin.

Könssjukdomar
Sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar som ger upphov klåda och sveda i underlivet kan vara lite knepiga att känna igen. Kondylom, Könsherpes och klamydia är vanliga könssjukdomar som kan orsaka klåda i underlivet.

Det kan vara svårt att särskilja klamydia från bakteriella symtom. Vidare är det inte alltid som klamydia visar symtom. För kvinnor är de tecken som ofta visas är lite större flytningar, lätt klåda samt brännande smärta när man kissar. För män är symtom lätt sveda när man kissar samt klåda runt könsorgan. Kondylom visar sig som små vårtliknande utväxter i underlivet samt lätt klåda. Symtom på könsherpes är rodnad och irritation på huden i underlivet samt små blåsor som ofta är vätskefyllda. Blåsorna brukar finnas kring könsorgan, på innanlåren samt runt analen.

För diagnos och korrekt behandling av könssjukdomar bör man kontakta läkare eller vårdcentral.

Torra slemhinnor
En relativt vanlig anledning till klåda i underlivet för kvinnor är uttorkade eller irriterade slemhinnor. Problem av denna natur visar sig som sveda och klåda men få andra symtom. De kan orsakas av förändringar i kroppens hormonbalans eller att man tvättar sig för ofta i underlivet. Tvål och andra hygienprodukter kan torka ut slemhinnorna i underlivet.

Hur man åtgärdar problem av denna sort beror på vad orsaken är. Om man tvättar underlivet väldigt många gånger per dag eller använder sig av tvål i slidan bör man pröva att tvätta sig med ljummet vatten och tvätta sig mer sällan. Vidare kan man testa att smörja in underlivet med neutral oparfymerad olja när man tvättar underlivet.

Hormonförändringar som kan orsaka torra slemhinnor händer ofta i samband med klimakteriet och graviditet. P-piller och andra läkemedel kan utlösa förändringar i kroppens hormonbalans. Om slemhinnorna är torra på grund av hormonförändringar bör man kontakta läkare för korrekt behandling.

Urinvägsinfektion
Om man upplever en svidande smärta när man kissar kan det vara ett tecken på urinvägsinfektion. Andra tecken som uppträder är att man blir lätt illamående och kan få smärtor i nedre delen av magen. Urinen är ofta missfärgad, grumlig och luktar illa. Man får ofta feber i samband med urinvägsinfektion. Om man misstänker att man har urinvägsinfektion bör man kontakta läkare för bästa behandling.

Vestibulit
Om man drabbas av en intensiv svidande smärta när de inre blygdläpparna får tryck på sig eller tänjs ut är det ett symtom på vestibulit. Andra tecken är en rodnad kring blygdläppar. Symtomen beror på att överkänsliga nervceller i slidöppningen som skickar starka smärtsignaler om området berörs. Det finns behandlingar mot vestibulit, men för bästa resultat bör man alltid konsultera läkare för utformning av en lämplig behandling.